STRONA GŁÓWNA

 MEDYCYNA ESTETYCZNA

 LARYNGOLOGIA - ZABIEGI

 ALERGOLOGIA

 KONTAKT / CENNIKZASADY REFUNDACJI LEKÓW
INFORMACJE DLA LEKARZY KIERUJĄCYCH
dr hab. med. Marek Modrzyński
specjalista alergolog; specjalista laryngolog

RECEPTY REFUNDOWANE

Reprezentowana przez mnie firma nie jest w jakimkolwiek stopniu finansowana ze środków, które co miesiąc są potrącane
z Twojego wynagrodzenia na ubezpieczenie zdrowotne. Nie jest również finansowana przez żadne zewnętrzne mniej
lub bardziej wiarygodne instytucje.

Dlatego też wszwlkie porady są w pełni odpłatne zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Jeśli jednak jesteś ubezpieczony to masz oczywiste prawo do tzw. leków refundowanych czyli przepisywanych ze zniżką, które będę Ci przepisywał

Istnieją jednak trzy warunki.

Po pierwsze aby lekarz mógł wypisać lek refundowany musi mieć na takie działanie tak jak ja zgodę płatnika.

Po drugie w dniu udzielania przeze mnie porady Narodowy Fundusz Zdrowia musi potwierdzić Twoje prawo do otrzymania
leków na zniżkę, czyli fakt Twojego ubezpieczenia. Następuje to poprzez internet za pomocą tzw. programu eWUŚ.

Jeśli przyjdziesz do mnie na wizytę i NFZ nie potwierdzi tego prawa (potwierdzenie na szczęście następuje w kilka sekund)
to nie będę mógł wypisać Ci leku ze zniżką bez względu na Twoje zapewnienia.
Z tego wniosek, że trzeba pilnować swoich pracodawców lub samego siebie i terminowo płacić składki.

Jest jeszcze niestety jeden warunek wymyślony i pomimo intensywnych protestów lekarzy wprowadzony przez naszych "władców", którego spełnienie jest niezbędne dla otrzymania leku refundowanego.
Otóż musi on być zastosowany dokładnie tylko w takim wskazaniu w jakim jest zarejestrowany
(czyli w uproszczeniu choroba musi być dokładnie kropka w kropkę identyczna jak ta, która wymieniona jest w ulotce leku).
Nie ma tu znaczenia fakt, że np. na całym świecie lek stosuje się też w innych wskazaniach, że pomaga on pacjentowi, że ulotka rejestracyjna jest sporządzona przed wielu laty i nie była zmieniana, a więc dostosowana do postępu wiedzy medycznej w tym okresie. Jeśli jest jakaś rozbieżność to refundacji nie ma. Z pretensjami można zwrócić się jedynie do tych którzy to wymyślili.

INFORMACJE DLA LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W myśl obowiązujących w Polsce przepisów jeśli chorujesz na chorobę przewlekłą (w tym astmę, alergię, itp.), to leki może przepisywac Ci również lekarz w zwykłej przychodni, jednak z jednym zastrzerzeniem. Powinien on co najmniej jeden raz w roku otrzymać od lekarza specjalisty pisemne zaświadczenie o proponowanym sposobie leczenia, gdzie dokładnie wymienione
są leki i sposób ich dawkowania.

Przepisujęc te leki bez takiego zaświadczenia lekarz zatrudniony w przychodni rejonowej
(nawet jeśli byłby profesorem) naraża się na możliwość nałożenia na niego przez NFZ bardzo wysokich kar finansowych.
Ministerstwo Zdrowia i Centrala NFZ stoją na szczęście na stanowisku, że zaświadczenia o chorobie przewlekłej
i jej leczeniu wydane przez lekarzy praktykujących prywatnie i niemających umów z NFZ, stanowią podstawę do wystawienia pacjentowi przez lekarza POZ czy innego lekarza specjalistę publicznej ochrony zdrowia recepty na lek refundowany.

Tak więc nie jesteś zmuszony czekać po takie zaświadczenie miesiącami w poradni
mającej kontrakt podpisany z tą instytucją.

MAŁOINWAZYJNE ZABIEGI LARYNGOLOGICZNE

LECZENIE CHRAPANIA - POLIPY NOSA - PRZEROST MAŁŻOWIN NOSOWYCH - PRZEROST MIGDAŁKÓW - CZĘSTE ANGINY - UZALEŻNIENIE OD KROPLI - BEZDECH SENNY - KRWAWIENIE Z NOSA
INHALACJE AMSA - PERFORACJA PRZEGRODY NOSA - MIGRENY BOTOKS - SKRZYWIENIE PRZEGRODY NOSA - ZAPALENIE ZATOK - PŁUKANIE ZATOK - OTYŁOŚĆ A CHRAPANIE

 

 

 STRONA GŁÓWNA

 MEDYCYNA ESTETYCZNA

 LARYNGOLOGIA - ZABIEGI

 ALERGOLOGIA

 KONTAKT / CENNIK