STRONA GŁÓWNA

 MEDYCYNA ESTETYCZNA

 LARYNGOLOGIA - ZABIEGI

 ALERGOLOGIA

 KONTAKT / CENNIK- ASTMA OSKRZELOWA -

WAŻNE BADANIA DODATKOWE

dr hab. med. Marek Modrzyński
specjalista alergolog; specjalista laryngolog

W monitorowaniu przebiegu astmy oskrzelowej wykorzystuje się cały szereg badań,
z których za najistotniejsze można uznać dwa opisane poniżej.

SPIROMETRIA
(OCENA STOPNIA ZWĘŻENIA OSKRZELI)

Ponieważ jednym z podstawowych objawów astmy oskrzelowej jest napadowe zwężenie oskrzeli prowadzące do pojawiania
się duszności, to ocena stopnia tego zwężenia jest bardzo istotna. Badaniem służącym do tej oceny jest właśnie spirometria.

W trakcie badania spirometrycznego pacjent z całej siły i jak najszybciej wdmuchuje powietrze do specjalnego sprzężonego
z komputerem urządzenia, co pozwala ocenić czy i na ile jego oskrzela są zwężone.

W przypadku zaostrzenia astmy oskrzela ulegają istotnemu zwężeniu (tzw. obturacji), natomiast w przypadku prawidłowego leczenia, o ile choroba nie jest jeszcze zbyt zaawansowana wynik badania wypada prawidłowo.

Spirometria powinna być u chorych z astmą okresowo powtarzana, co pomaga np. odpowiednio dobrać rodzaj
i dawki leków rozszerzających oskrzela.

UWAGA

Poza monitorowaniem przebiegu astmy spirometria wykorzystywana jest też w próbach (testach)
mających za zadanie potwierdzenie obecności tej choroby

ROZPOZNANIE ASTMY

POMIAR STĘŻENIA TLENKU AZOTU
(OCENA NATĘŻENIA PROCESU ZAPALNEGO)

Alergia jest to pewna specyficzna odmiana procesu zapalnego. Komórki biorące udział w tym procesie wytwarzają różne substancje, a jedną z nich jest gaz - tlenek azotu, którego obecność mierzyć można w powietrzu wydychanym z płuc.
W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że im tego gazu jest więcej tym zapalenie np. w oskrzelach jest intensywniejsze,
a to oznacza, że choroba taka jak astma wymaga intensywniejszego leczenia lekami przeciwzapalnymi.
Dzięki pomiarowi stężenia tlenku azotu możemy więc dobierać dawkę i rodzaj leku przeciwzapalnego adekwatnie
do nasilenia zapalenia, a nie na wyczucie, co pozwala lepiej kontrolować chorobę i zapobiegać zaostrzeniom.

LECZENIE ASTMY BEZ WYKONYWANIA POWYŻSZYCH BADAŃ PRZYPOMINA
LECZENIE NADCIŚNIENIA BEZ MIERZENIA CIŚNIENIA

PRAWIDŁOWE MONITOROWANIE PRZEBIEGU ASTMY JEST WIĘC WARUNKIEM JEJ SKUTECZNEGO LECZENIA

MAŁOINWAZYJNE ZABIEGI LARYNGOLOGICZNE

LECZENIE CHRAPANIA - POLIPY NOSA - PRZEROST MAŁŻOWIN NOSOWYCH - PRZEROST MIGDAŁKÓW - CZĘSTE ANGINY - UZALEŻNIENIE OD KROPLI - BEZDECH SENNY - KRWAWIENIE Z NOSA
INHALACJE AMSA - PERFORACJA PRZEGRODY NOSA - MIGRENY BOTOKS - SKRZYWIENIE PRZEGRODY NOSA - ZAPALENIE ZATOK - PŁUKANIE ZATOK - OTYŁOŚĆ A CHRAPANIE

 

 STRONA GŁÓWNA

 MEDYCYNA ESTETYCZNA

 LARYNGOLOGIA - ZABIEGI

 ALERGOLOGIA

 KONTAKT / CENNIK